FR4 PCB

PCB à 2 strati di rame altu

PCB à 2 strati di rame altu

2 strati pcb

2 strati pcb

PCB à 4 strati (2)

4 strati pcb

PCB à 4 strati (3)

4 strati pcb

PCB à 4 strati (4)

4 strati pcb

4 strati pcb

4 strati pcb

6 strati pcb

6 strati pcb

PCB à 8 strati

PCB à 8 strati

PCB à 10 strati (2)

10 strati pcb

10 strati pcb

10 strati pcb

PCB à 12 strati

PCB à 12 strati

10 strati pcb

PCB à 18 strati